Strona Główna Zarząd Kontakt Dołącz do nas Rekomendowani akupunkturzyści Szkolenia i kursy Ubezpieczenie zawodowe Ogłoszenia


Polskie Stowarzyszenie Akupunkturzystów Zawodowych
Polskie Stowarzyszenie Akupunkturzystów Zawodowych, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS: 0000684752, NIP: 9671394284, REGON: 36765534) to organizacja zrzeszająca terapeutów posiadających kwalifikacje zawodowe, uprawniające do wykonywania zawodu akupunkturzysty, oraz osób, szkół i innych organizacji znacząco przyczyniających się do rozwoju tej dziedziny wiedzy w Polsce.

Zawód akupunkturzysty w Polsce został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. nr 82 poz. 537).

Głównym celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz nauki, edukacji i wychowania w tym zakresie, a zwłaszcza:

1. propagowanie akupunktury, rozpowszechnianie i stosowanie zdobyczy naukowych, w szczególności w zakresie akupunktury i szerzenie postępu w tej dziedzinie;

2. podnoszenie fachowego i naukowego poziomu akupunkturzystów oraz ułatwienie im prowadzenia badań naukowych, rozwijania form szkolenia, doskonalenia, dokształcania zawodowego, dostosowania kierunków szkolenia do aktualnych potrzeb;

3. współdziałanie z Ochroną Zdrowia;

4. opracowywanie opinii, wniosków i postulatów w zakresie akupunktury oraz innych terapii pozostających w sferze zainteresowań akupunkturzystów, kierowanych następnie do odpowiednich władz.

Stowarzyszenie jest również gwarantem kwalifikacji zawodowych tak formalnych jak i etycznych swoich członków. Wszyscy członkowie stowarzyszenia posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla akupunkturzystów.


Zarząd Stowarzyszenia

Skład zarządu:

- mgr Janusz Zerbst – prezes zarządu, prezes@akupunkturzysta.org
- mgr Zbiegniew Juraszewski – wiceprezes zarządu,
- mgr Beata Wiśniowska – sekretarz,

Skład komisji rewizyjnej:
- dr n. med. Magdalena Grzonkowska – przewodnicząca komisji,
- mgr Michalina Marta Marciniak – członkini komisji
- mgr Sylwia Bochyńska – członkini komisji

Kontakt w sprawie ubezpieczenia zawodowego:
- mgr Janusz Zerbst - prezes@akupunkturzysta.org

Kontakt

Bydgoszcz, Polska
Email: prezes@akupunkturzysta.org
    Facebook: Stowarzyszenie akupunkturzystów

Dołącz do nas

Aby zostać członkiem stowarzyszenia należy wypełnić deklarację (pobierz), podpisać i przesłać kopię na adres e-mail prezes@akupunkturzysta.org.

Do deklaracji należy dołączyć kopię dyplomu zawodowego, opłaty wpisowej (50 zł) wraz ze składką za obecny rok (100 zł) nr konta Stowarzyszenia: UWAGA NOWY NUMER KONTA - Bank Millenium 32 1160 2202 0000 0003 9114 2446 w tytule wpłaty proszę podać: Składka członkowska + opłata wpisowa, nazwisko, za .... rok.

Członkowie stowarzyszenia, którzy chcieliby umieścić dane swoich gabinetów w zakładce "Rekomendowani akupunkturzyści" proszone są o kontakt mailowy z sekretarzem stowarzyszenia.